napoleon noir against white background

Napoleon Noir

Коньяк, Ликер Kahlúa