sherry flip against white background

Sherry Flip

Ovo, Xarope Simples, Xerez, Creme De Leite, Noz Moscada