absolut watermelon martini against white background

Absolut Watermelon Martini

Absolut Watermelon, Xarope Simples, Melancia, Melancia