absolut strawberry and kiwi against white background

Absolut Strawberry and Kiwi

Morango, Kiwi, Açúcar, Ultrarrefinado, Absolut Vodka, Meio A Meio