absolut establishment against white background

Absolut Establishment

Absolut Vodka, Likier Jabłkowy, Likier Melonowy, Kiwi, Limonka