saketini against white background

Saketini

진, 사케