ninotchka against white background

Ninotchka

앱솔루트 보드카, 레몬 주스, 화이트 카카오 리큐어