absolut kiwi bellini against white background

Absolut Kiwi Bellini

앱솔루트 맨드린, 키위 퓌레, 프로세코