xochimilco against white background

Xochimilco

Panna, Kahlúa