rocky mountain shooter against white background

Rocky Mountain Shooter

Amaretto, Bourbon, Succo D’arancia