white slave against white background

White Slave

Clara De Huevo, Ginebra, Jerez, Champán