absolut citron pineapple fusion against white background

Absolut Citron Pineapple Fusion

Azúcar Extrafino, Piña, Absolut Citron